Proves Diagnòstiques

Alergologia

 • Proves Epicutàneas (Prick Test)
  Les proves cutànies d'al·lèrgia o prick test són unes proves que es fan sobre la pell a fi d'identificar la substància que pot desencadenar una reacció al·lèrgica en el pacient. Per a això s'introdueix en la pell una quantitat ínfima del possible agent causant de l'al·lèrgia. A aquesta substància que desencadena una al·lèrgia la cridem al·lergogen. En cas que l'al·lergogen desencadeni una reacció en la pell es considera que l'individu té al·lèrgia a aquesta substància.
 • Proves Epicutàneas (Test de Parche)
  El Test o Prova del Pegat o Epicutánea és un procediment que s'utilitza per reconèixer i diagnosticar l'agent causal de la inflamació en la pell en casos de dermatitis de contacte i èczema al·lèrgic. És una eina que ajuda a identificar l'al·lergogen, sent els més freqüents: metalls (níquel, crom, cobalt), productes cosmètics, i medicaments, entre uns altres.

  En aquells casos en els quals un pacient pateixi una dermatitis d'inici recent o tingui un èczema persistent o atípic, el Test del Pegat és l'únic mitjà que té el metge per provar que una substància és la causa o l'agreujant.
 • Test de Provocació amb Aliments
  Les proves de provocació amb aliments consisteixen a exposar a una persona a la substància sospitosa de ser la causant de la seva al·lèrgia sota circumstàncies controlades. Encara que poden realitzar-se amb substàncies que produeixen al·lèrgia a través de la via respiratòria (com a pòl·lens o àcars), habitualment és un mètode diagnòstic que s'utilitza en l'estudi d'al·lèrgia a aliments.

Angiologia i Cirurgia Vascular

 • Eco Doppler Arterial i Venós
  Tècnica d'ultrasò que permet estudiar el flux dels diferents gots sanguinis i determinar la seva pressió, que s'utilitza per avaluar trombosi, varicosis i altres patologies relacionades al flux sanguini en tronc i extremitats.
 • Eco Doppler Troncos Supraaòrtics
  Permet l'estudi de les artèries que irriguen el cervell (caròtides i vertebrals). És útil per a la prevenció de l'ictus, ja que permet descartar lesions ateromatoses o plaques d'ateroma i permet fer una valoració hemodinàmica i estudiar el flux sanguini que va al cervell.

Aparell Digestiu i Endoscòpia Digestiva

 • Gastroscòpia Diagnòstica o Terapèutica
  L'endoscòpia és un procediment mèdic que es realitza sota sedació i utilitza un sistema òptic (endoscopi) per poder veure a l'interior del tub digestiu. Es denomina gastroscòpia quan s'estudia el tub digestiu superior (esòfag, estómac i intestí prim).

  Quina preparació es necessita?

  Haurà d'estar en dejú des de 6 hores abans de l'exploració, incloent-hi aigua.

  En el cas que estigui prenent tractament, deu preguntar al metge si ha de prendre-ho o interrompre-ho.

  Sempre es deu informar el metge de si es pateixen al·lèrgies o intoleràncies a medicaments.

  El pacient a qui se li va a realitzar la prova ha de comunicar al personal mèdic que la hi va a fer si és portador d'una pròtesi valvular cardíaca, si està prenent anticoagulants (aspirina o altres fàrmacs), si pateix algun problema cardíac o respiratori important o alguna malaltia infecciosa del tipus de l'hepatitis, etc.
 • Colonoscòpia Diagnòstica o Terapèutica
  La colonoscopia és el procediment mèdic amb el qual s'estudia el tub digestiu inferior: còlon (des del recte fins al fons de sac cecal amb la possibilitat, si està indicat, d'introduir-ho en l'ili terminal).

  Quina preparació es necessita?

  Haurà d'estar en dejú des de 6 hores abans de l'exploració, incloent aigua.

  En el cas que estigui prenent tractament, deu preguntar al metge si ha de prendre-ho o interrompre-ho.

  Sempre es deu informar al metge de si es pateixen al·lèrgies o intoleràncies a medicaments.

  El pacient al que se li va a realitzar la prova ha de comunicar al personal mèdic que la va a fer si és portador d'una pròtesi valvular cardíaca, si està prenent anticoagulants (aspirina o altres fàrmacs), si pateix algun problema cardíac o respiratori important o alguna malaltia infecciosa del tipus de l'hepatitis, etc.

  Per a una correcta preparació de la prova és convenient que el còlon estigui net i sense restes fecals.

  Preparació proves

  Uns dies anteriors a la prova haurà d'iniciar una preparació específica que variarà segons els seus antecedents i l'hora en què es realitzi la prova (matí o tarda) amb l'objectiu de netejar completament el còlon. Els detalls d'aquesta preparació els hi explicarà detalladament la secretària al moment de donar-li cita per realitzar la prova.

  Per a la realització de la prova ha de venir acompanyat per un adult.
 • Polipectomia Endoscòpica
  Consisteix en l'extirpació per via endoscòpica de pòlips pediculads o sèssils, amb l'ajuda de corrent elèctric i utilitzant, generalment, un rosteix de polipectomia.

Cardiologia

 • Ecocardiograma Doppler Color
  La ecocardiografia és un procediment de diagnòstic que empra l'ultrasò per crear imatges d'alta qualitat bidimensionals o tridimensionals de l'anatomia del cor a més de l'activitat cardíaca i els seus fluxos que passen a través de les artèries i venes, i que permet conèixer la seva quantitat, velocitat i consistència en un moment concret.

  Un petit instrument molt similar a un "micròfon" anomenat transductor emet ones d'ultrasons. Aquestes ones sonores d'alta freqüència es transmeten cap a l'àrea del cos baix estudi, i es rep el seu ressò. El transductor recull el ressò de les ones sonores i una computadora converteix aquest ressò en una imatge que apareix en la pantalla. L'ecografia és un procediment senzill i no invasiu en el qual s'usen vibracions mecàniques amb freqüència d'oscil·lació en el rang de l'ultrasò.

  La finalitat d'aquesta prova consisteix a veure amb precisió la circulació de la sang per les càmeres cardíaques i quantificar les alteracions que es detectin.

  • La valoració de la força de contracció del múscul cardíac (la funció ventricular). L'alteració d'aquesta funció provoca insuficiència cardíaca, i símptomes de dificultat respiratòria, inflor i fatiga.

  • L'estudi de les vàlvules i les seves malalties.

  • Obtenir informació indirecta sobre l'estat de les artèries de el cor.

  • Conèixer l'impacte d'altres malalties sobre el cor, com la hipertensió arterial, les malalties pulmonars o la diabetis.

  • Algunes malalties, com l'infart de miocardi, les arítmies cardíaques o la insuficiència cardíaca, poden causar alteracions en el funcionament del cor que es detecten mitjançant aquesta prova.
 • ECG (Electrocardiograma)
  És una prova senzilla i molt útil per al diagnòstic de diverses afeccions.

  El electrocardiograma és una prova que registra l'activitat elèctrica del cor que es produeix en cada batec cardíac. Aquesta activitat elèctrica es registra des de la superfície corporal del pacient i es dibuixa en un paper mitjançant una representació gràfica o traçat, on s'observen diferents ones que representen els estímuls elèctrics de les aurícules i els ventricles.

  Per a la recollida de l'activitat elèctrica pel electrocardiògraf, es col·loquen sobre la pell del pacient una sèrie d'elèctrodes, que aniran units fins al electrocardiògraf per uns cables. Amb 10 elèctrodes s'aconsegueixen obtenir 12 derivacions, és a dir, es dibuixen en el paper 12 traçats dels impulsos elèctrics del cor des de diferents punts del cos. Es poden obtenir derivacions extra si s'afegeixen més elèctrodes a la superfície corporal, però l'electrocardiograma bàsic ha de constar com a mínim de 12 derivacions. L'electrocardiograma d'una persona sana presenta un traçat particular; quan apareixen canvis en aquest traçat el metge pot determinar si existeix un problema.

  Quina finalitat té?

  S'usa per mesurar el ritme i la regularitat dels batecs, la grandària i posició de les aurícules i ventricles, qualsevol dany al cor i els efectes que sobre ell poden tenir certs fàrmacs o dispositius implantats en el cor (com marcapassos). Les alteracions en el traçat són imprescindibles per a la detecció i anàlisi de les arítmies cardíaques. També resulta molt útil en els episodis aguts de malaltia coronària, com el infart de miocardi.  
 • Holter ECG
  És un dispositiu electrònic que registra i emmagatzema l'electrocardiograma del pacient durant almenys 24 hores.

  Para què s'utilitza?

  Sol emprar-se en pacients amb sospita d'arítmia cardíaca o per diagnosticar una isquemia (falta de reg sanguini) del múscul cardíac.

  Com es realitza el Holter?

  Al pacient se li col·loquen en el tòrax varis elèctrodes connectats a un Holter de la grandària d'un telèfon mòbil, que funciona amb bateries o piles i que va subjectat amb una banda sobre l'espatlla o la cintura. Normalment s'ha de portar durant 24-48 hores per registrar l'activitat elèctrica del cor. Una vegada transcorregut aquest temps, el dispositiu es connecta a un ordinador on es descarreguen totes les dades recollides, es processen i s'obté informació molt útil sobre la freqüència cardíaca i les possibles alteracions del ritme (arítmies).

  Durant el temps que porti el Holter el pacient haurà de realitzar la seva activitat quotidiana diària sense limitacions. El pacient rebrà una fulla amb les seves dades i l'hora d'inici de l'enregistrament, on anotarà les possibles incidències que percebi (palpitacions, batecs irregulars, mareig, dolor en el pit, etc.). Això permetrà que el cardiòleg analitzi el registre de l'electrocardiograma just al moment en què es va produir la molèstia.
 • Ergometria o Prova d'Esforç
  És una tècnica diagnòstica que s'utilitza principalment per al diagnòstic de l'angina de pit en pacients amb dolor toràcic i per valorar la resposta del cor davant l'exercici. El seu ús en la malaltia coronària es basa en la capacitat de posar de manifest alteracions cardiovasculars no presents mentre el pacient està en repòs i que poden ocórrer amb l'exercici físic.

  En el cas d'una malaltia coronària, l'obstrucció en l'artèria pot permetre un flux de sang al cor normal en repòs, per la qual cosa no experimentarà cap símptoma, i l'electrocardiograma serà probablement normal. No obstant això, en realitzar un exercici físic o esforç augmentarà el treball del cor i, per tant, la necessitat d'aportació de sang. Si existeix una obstrucció coronària, es produirà un dèficit de reg sanguini que provocarà l'aparició d'angina de pit i/o alteracions en l'electrocardiograma.

  La ergometria permet reproduir l'angina d'una forma controlada per poder diagnosticar-la. La ergometria és també útil per fer una estimació del pronòstic, de la capacitat d'exercici físic i valorar l'efecte del tractament en aquells pacients amb malaltia coronària ja coneguda.

  Aquesta prova es realitza en casos de: hipertensió arterial, insuficiència cardíaca avançada, alteracions del ritme, cardiopaties congènites, etc. Fins i tot en persones sanes pot utilitzar-se (pacients sense símptomes, atletes, discapacitats...).

Cirurgia General i Digestiu

 • Extirpació de Lipomes, Quists Sebacis
 • Extirpació Petits Tumors Cutanis
 • Extirpació Angiomes i Linfangiomes

Dermatologia

 • Crioterapia
  La Crioterapia és un tractament que congela i destrueix les lesions cutànies mitjançant l'aplicació de nitrogen líquid.
 • Electrocoagulació
  La electrocoagulació és un mètode que utilitza corrent elèctric per coagular els teixits que desitgen ser tractats. Pot ser utilitzat per tractar queratosis seborreiques, berrugues vulgars.
 • Extirpació de Molluscum, Acrocordones Etc…
  o molluscum contagiosum és una malaltia cutània d'etiologia vírica. La lesió del mol·lusc comença clàssicament com una pàpula petita i indolora que pot créixer fins a convertir-se en un nòdul de color carn i aparença de perla.
 • Biopsia Cutània
  La biòpsia cutània és una prova senzilla i poc invasiva que permet diagnosticar patologies de la pell autoimmunes o canceroses l'existència de les quals el dermatòleg no ha pogut determinar per altres mitjans.
 • Abscés Drenatge
  Els abscessos cutanis es poden localitzar en qualsevol part del cos, però habitualment es troben a l'aixella, les natges i les extremitats. La incisió i el drenatge constitueixen el tractament principal.

Infermeria

 • Injectables
 • Cures
 • Presa de tensió arterial

Medicina Interna

 • Holter T.A.
  És un monitor que permet mesurar la tensió arterial durant 24 hores mitjançant un braçalet que va connectat a un gravador en el qual queden registrats les dades obtingudes per a la seva anàlisi posterior.

  Para què s'utilitza?

  S'utilitza per a l'estudi de pacients que puguin patir hipertensió arterial (xifres anormalment elevades de tensió arterial). Permet realitzar un seguiment dels pacients hipertensos i valorar la resposta a diferents tractaments antihipertensius o les seves possibles modificacions. Permet identificar caigudes brusques de tensió arterial en pacients que per exemple presenten síncopes de repetició.

  Com es realitza l'estudi?

  La prova és ambulatòria, és a dir, el Dr. col·loca el Holter en la mateixa consulta. El esfingomanómetro (en forma de maniguet) es col·loca al voltant d'un els braços, sota la roba; el gravador de petita grandària, sol col·locar-se sobre un cinturó o a l'interior d'una butxaca.

  L'estudi es realitza de forma ambulatòria, per la qual cosa una vegada col·locat el Holter, el pacient vaig poder prosseguir amb la seva activitat diària habitual durant el període establert.
 • Holter Metabòlic
  És un monitor que es col·loca en el tríceps del braç dret i permet un registre continu de variables fisiològiques i dades sobre l'activitat física.

  Para què serveix?

  Determina, entre altres paràmetres, la despesa d'energia total en quilocalories diàries, el nivell d'activitat física, detecta els estats de somni i altres paràmetres com el nombre de passos, la temperatura externa i la de la pell, conductivitat elèctrica, amb la finalitat de poder elaborar una DIETA PERSONALITZADA.

Obstetricia i Ginecologia

 • Ecografia Ginecològica i / Transvaginal
  L'ecografia ginecològica és una tècnica d'exploració no invasiva que, mitjançant ultrasons, ens permet visualitzar els genitals interns de la dona.
 • Ecografia Obstètrica
  L'ecografia obstètrica és un mètode mèdic usat per determinar la presència d'embaràs i conèixer les condicions de l'embrió o fetus, així com de la placenta, l'úter, coll de l'úter i líquid amniòtic.
 • Ecografia Mamària
  La ecografia permet l'estudi diferencial de nòduls o tumors que pot palpar el ginecòleg en l'exploració clínica o que es visualitzen en la mamografia.
 • Ecografia Morfològica de les 20 Setmanes
  La ecografia morfològica, que es realitza en el segon trimestre de l'embaràs, a les 20 setmanes de gestació, serveix per valorar l'estructura del fetus i la seva biometria (la seva forma i les seves proporcions), per conèixer si el bebè s'està desenvolupant amb normalitat, així com per excloure malformacions.
 • Inserció i Retirada de Diu
  És un petit dispositiu intrauterí de plàstic amb forma de T utilitzat com a anticonceptiu. S'insereix en l'úter per prevenir embarassos. És durador (de 3 a 5 anys), reversible (retorna el teu nivell de fertilitat) i un dels mètodes anticonceptius més eficaços que existeixen.

  L'hormona que allibera gradualment en l'úter actua localment de diverses formes:

  • Espessint el moc del canal cervical, la qual cosa dificulta el pas dels espermatozoides.

  • Suprimint el moviment normal dels espermatozoides i la seva funció a l'interior de l'úter, prevenint la fecundació.

  • Reduint el creixement del revestiment intern de l'úter, la qual cosa redueix el sagnat menstrual tant en quantitat com en durada.
 • Implantació i Retirada d'Implanon
  És una vareta petita i prima de la grandària d'un llumí. L'implant allibera hormones en l'organisme que prevenen l'embaràs. El metge col·loca l'implant en el braç i est proporciona protecció contra embarassos per un període de fins a 4 anys.

  Les hormones de l'implant eviten l'embaràs de dues maneres:

  • La progestina espesseix el moc en el coll uterí, la qual cosa prevé que l'espermatozoide nedi fins al teu òvul i pugui fecundar-ho.

  • A més, la progestina evita que els òvuls surtin dels ovaris (el que es coneix com a ovulació), per tant, no hi ha òvuls per fertilitzar.
 • Condilomas Vulvars i Vaginals
  Les berrugues genitals o condilomes són un dels tipus més comuns d'infeccions de transmissió sexual. El tractament a seguir és l' exèresis per electrocoagulació.
 • Biopsia de Mama
  La punció-aspiració amb agulla fina (PAAF) és una prova poc invasiva que permet obtenir mostres cel·lulars d'òrgans i nòduls per determinar el seu origen o possible malignitat, evitant biòpsies obertes.

Otorrinolaringologia

 • Exploració Microotoscòpica
  És una tècnica exploratòria senzilla, ràpida i no invasiva que permet explorar el conducte auditiu extern i la membrana timpànica

  S'empra fonamentalment per a el diagnòstic de patologies d'oïda de manera precisa, en utilitzar lents d'augment.

  També permet realitzar diferents actes terapèutics, com l'aspiració de secrecions o l'extracció de cossos estranys baix control visual.
 • Rinofibrolaringoscopia
  És un procediment diagnòstic que es realitza utilitzant una fibra òptica per explorar l'interior del nas buscant deformitats anatòmiques, inflamació, pòlips i altres dades d'importància.

  Aquest procediment es realitza per a la valoració inicial en els pacients amb problemes sinusítics recurrents, trastorns ventilatori o patologies a nivell laringeo.
 • Audiometria
  És una prova que permet avaluar el funcionament del sistema auditiu i revela si l'audició està alterada en la part de la transmissió del so o en la part més relacionada amb el sistema nerviós.

  Procediment

  La audiometria se sol dur a terme en una cabina audiomètrica o habitació condicionada acústicament. A través d'una il·lustració gràfica s'obtenen els resultats de la prova d'audició. Es tracta d'un gràfic que mostra els llindars d'audició d'una persona en relació a l'audició normal mitjana.

Podologia

 • Estudi de la Marxa
  L'objectiu d'aquesta prova és prevenir i resoldre problemes derivats d'algun tipus de desviació en la forma de caminar o córrer.

  Perquè serveix?

  Serveix també per examinar la funcionalitat del peu íntegrament, el rang de flexió del turmell, el funcionament de l'articulació del primer dit, la flexibilitat de la musculatura, dismetries dels membres inferiors, etc. Hi ha casos en què els dos peus treballen d'una manera diferent, i quan això suposa algun tipus de molèstia o problema és necessari solucionar-ho, pel que tenim la possibilitat de realitzar plantilles a mesura.
 • Plantilles Personalitzades
  Les plantilles fetes a mesura per podòleg són realitzades després d'un estudi biomecànic pel que serveixen per corregir i millorar qualsevol patologia que s'hagi detectat.

Neumología

 • Espirometria Simple
  La espirometria és una prova no invasiva que permet conèixer la funció pulmonar d'una persona. Consisteix a respirar per la boca a través d'un petit tub, i forçar la respiració per mesurar el flux aeri.
 • Espirometria Broncodilatadora
  Què és la espirometria amb PBD?

  Consisteix a mesurar els canvis que es produeixen en un paràmetre funcional després de l'administració d'una substància bronco dilatadora, per via inhalatòria, és a dir, per realitzar una PBD, un determinat subjecte ha de realitzar una espirometria abans i uns minuts després d'inhalar un bronco dilatador
 • Polisomnografia Respiratoria Ambulatòria
  És una tècnica que consisteix en el registre simultani durant les hores de somni de diferents senyals fisiològics com l'activitat cerebral, el ritme cardíac, el flux aeri buconasal, els moviments respiratoris, el roncat, l'activitat muscular, la posició corporal, la quantitat d'oxigen en la sang i els moviments dels ulls.

  S'empra en el diagnòstic d'alteracions que es produeixen només durant el somni com per exemple la Síndrome d'Apnees-Hipopneas Obstructivas durant el somni.

  Pot contribuir també en el diagnòstic de: Hipersomnias, Síndrome d'Apnea central, Síndromes de hipoventilación, Parasomnias, Trastorns del moviment relacionats amb el somni: Trastorn de moviments periòdics de membres, Síndrome de cames inquietes (SPI). Insomnis.

Radiologia

 • Ecografies
  És un procediment diagnòstic no invasiu que utilitza els ultrasons per crear imatges bidimensionals o tridimensionals de la zona explorada una vegada processades. No s'utilitza radiació com en la radiologia convencional.

  És aplicable en diferents zones de l'organisme (muscular, abdominal, mames, tiroides, ren-vesico-prostàtica, testicular, parts toves…).
 • Radiografies
  És una tècnica que, a través de l'ús de rajos X, permet obtenir una imatge de l'interior de l'organisme.

  El procediment consisteix a exposar la part del cos que es desitja fotografiar a una font de radiació, és a dir, s'emeten rajos X sobre la part del cos l'interior del qual es desitja observar (qualsevol part de l'esquelet).
 • Ecografia Abdominal
  S'utilitza per veure els òrgans interns en el abdomen, com el fetge, la vesícula biliar, la melsa, el pàncrees i els ronyons. Els gots sanguinis que van a alguns d'aquests òrgans, com la vena cava inferior i l'aorta. Per a una correcta visualització i valoració cal realitzar un dejuni de 6 hores de líquids i sòlids.
 • Ecografia Muscular o Tendinosa
  S'utilitza per visualitzar les estructures musculars i tendinoses de forma indolora i poder diagnosticar de ruptura, elongacions, hemtomas intramusculars, patologia tendinoses, tumoracions de parts toves. Etc…
 • Ecografia Tiroides
  S'utilitza per visualitzar la Glàndula de tiroide la seva morfologia i descartar patologies i nòduls.
 • Punció de Tiroides (PAAF)
  Punció Aspiració amb Agulla Fina (nom complet del procediment) o PAAF (sigles) és una eina diagnòstica més per determinar la naturalesa dels nòduls tiroïdals, consisteix a extreure mitjançant la punció controlada per ecografia cèl·lules per posteriorment analitzar en laboratori.
 • Ecografia Reno-Vesicoprostàtica
  S'utilitza habitualment per a la valoració del ronyó, bufeta, pròstata.

  Per a la correcta valoració per ecografia és necessari beure 1litre d'aigua 30 minuts abans de la prova.
 • Ecografia Mama
  La ecografía permite el estudio diferencial de nódulos o tumores que puede palpar el ginecólogo en la exploración clínica o que se visualizan en la mamografía.
 • PAAF mamària guiada per ecografia
  La punció-aspiració amb agulla fina (PAAF) és una prova poc invasiva que permet obtenir mostres cel·lulars d'òrgans i nòduls per determinar el seu origen o possible malignitat, evitant biòpsies obertes.
 • Ecografía Testicular
  És una ecografia per examinar els testicles i parts dins de l'escrot.

RX

 • Radiologia Convencional
  La radiologia és la especialitat mèdica, que s'ocupa de generar imatges de l'interior de el cos mitjançant diferents agents físics i d'utilitzar aquestes imatges per a el diagnòstic i, en menor mesura, per al pronòstic i el tractament de les malalties.
 • Ortopantomografia
  Radiografia panoràmica és una tècnica radiològica que representa, en una única pel·lícula, una imatge general dels maxil·lars, la mandíbula i les dents. Per tant, és de primordial utilitat a l'àrea dentomaxilomandibular.
 • Telemetria Dental
  És una radiografia del cap que ens mostra una vista lateral d'aquesta, amb la qual s'estudia la forma i creixement dels ossos, la posició de les dents i els teixits tous. És de gran utilitat en ortodòncia, sense ella no podríem realitzar un correcte diagnòstic ortodòntic ni el pla de tractament a seguir.

Traumatologia

 • Infiltracions d'Àcid Hialurònic
  L' àcid hialurònic és una substància que el cos pot fabricar per si mateix. Està present de manera natural en l'organisme formant part del teixit conjuntiu en elements com el cartílag, els lligaments, els tendons, els ossos, etc.

  L'objectiu de les infiltracions d'àcid hialurònic és alleujar símptomes com el dolor i la incapacitat funcional.

  En les articulacions, el seu objectiu és recolzar la labor lubrificant del líquid articular, millorar la capacitat d'absorció d'impactes de l'articulació, nodrir les estructures internes del genoll (cartílag, meniscos, lligaments) i disminuir la inflamació i el dolor en les articulacions amb lubrificació deficient o amb pèrdua del cartílag articular
 • Factors De Creixement
  Són un conjunt de proteïnes que es troben en el plasma sanguini i en les nostres plaquetes i desencadenen un efecte important en la regeneració dels teixits, la qual cosa provoca la generació de gots sanguinis i la migració de les cèl·lules als llocs en els quals és necessari que es produeixi aquesta regeneració.

  La utilització dels propis factors de creixement serveix per reduir la inflamació, iniciar la formació de teixit nou, la cicatrització, la reparació de teixits, o la curació de lligaments, músculs, pell, etcètera.
 • Infiltració amb Corticoides
  Una infiltració consisteix en la injecció d'un medicament en una articulació, una ferida, un teixit tou o un nervi, perquè actuï directament sobre la zona lesionada.​

  En general s'utilitzen en processos inflamatoris localitzats dolorosos, amb l'objectiu d'alleujar el dolor de manera ràpida, recuperar mobilitat i accelerar el procés curativo de:

  - Inflamacions articulessis agudes o cròniques, tipus artrosis, artritis, capsulitis o bursitis.

  - Inflamació de teixits tous no infectats, tipus tenosinovitis, fascitis o neuritis de Morton.

  - Insuficient resposta terapèutica a tractaments farmacològics sistémicos.

Urologia

 • Ecografia Urològica
  És una prova mèdica que utilitza ultrasons que permeten que una màquina compongui mitjançant aquests ultrasons, imatges del cos.

  La ecografia urològica serveix per buscar patologies en els ronyons, en la bufeta i en la pròstata, i per quantificar el residu postmiccional. De rutina no s'inclouen els testicles, solament si se sospita algun problema durant l'exploració genital.
 • Flujometria
  És un procediment que consisteix a recollir diverses mesures durant la micció: flux màxim d'orina, temps fins al flux màxim, temps de flux i el volum d'orina buidat de la bufeta urinària. La prova es realitza en un lavabo independent amb un recipient urinari (en forma d'embut) que té un dispositiu de mesurament.

  És el mètode bàsic d'estudi uro dinàmic que s'utilitza principalment en els homes per a la valoració de l'obstrucció del pas de l'orina a causa de la hiperplàsia benigna de pròstata. 

Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros de análisis para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, así como para el análisis de su navegación. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web